Река Љубовиђа

Урађено је прочишћавање и израда обале утврде у кориту реке Љубовиђе од кружног тока, низводно, око 100 метара према магистралном путу. Ове године је у плану наставак са обалоутврдом до магистралног пута. Уједно је у плану ове године да се иврши поплочавање каменом силаза од кеја до проширења насипа (берма).
Такође је предвиђено да се уради осветљење леве стране кеја, као што је урађено на десној страни.

 

Highslide JS
Река Љубовиђа
 
Highslide JS
Река Љубовиђа
 
Highslide JS
Река Љубовиђа

 

Highslide JS
Река Љубовиђа
 
Highslide JS
Река Љубовиђа