Узовница

У насељу МЗ Узовница урађени су нови тротоари од бензинске пумпе Којића поред основне школе до моста реке Узовнице, заједно са ивичњацима, асфалт бетоном АБ11 у ширини од 1,5 - 2м.
Такође је у основној школи у Узовници замењен комплетан паркет у наставној фискултурној сали у стандардним димензијама.

 

Highslide JS
Узовница
 
Highslide JS
Узовница
 
Highslide JS
Узовница

 

Highslide JS
Узовница
 
Highslide JS
Узовница
 
Highslide JS
Узовница

 

Highslide JS
Узовница
 
Highslide JS
Узовница
 
Highslide JS
Узовница

 

Highslide JS
Узовница
 
Highslide JS
Узовница
 
Highslide JS
Узовница

 

Highslide JS
Узовница
 
Highslide JS
Узовница
 
Highslide JS
Узовница

 

Highslide JS
Узовница
 
Highslide JS
Узовница
 
Highslide JS
Узовница

 

Highslide JS
Узовница
 
Highslide JS
Узовница
 
Highslide JS
Узовница