Председник ООСПС Љубовија

Председник - Мирослав Мићић.