Реконструкција главне улице Живојина Мишића

У главној улици Војводе Живојина Мишића је урађена замена свих постојећих инсталација (водовода, канализације), као и постављање нових подземних инсталација (електрична,кишна,олучна) као и реконструкција телефонских инсталација.
Затим су постављени нови тротоари, паркинзи и колски улази са обе стране саобраћајнице од бехатон плоча (оплемењене и кварцне бехатон плоче). Исти поступак је примењен у улицама Петра Враголића, 7.јула као и Стојана Чупића (у овој улици радови су у фази наставка рада на тротоарима).
Такође, прошле године је урађен један слој од асфалта БНС22 у дебљини од 7 цм на претходно урађеној подлози дебљине од 40 до 60 цм. Преостало је још да се уради други слој асфалта АБ11 у дебљини од 5цм, да се поставе дрвореди и саобраћајна сигнализација као и слапови на Тргу Војводе Мишића и фонтана на кружном току.

 

Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића

 

Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића

 

Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића

 

Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића

 

Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића

 

Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића

 

Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића

 

Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића

 

Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића

 

Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића

 

Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића

 

Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића

 

Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића

 

Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића

 

Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића
 
Highslide JS
Реконструкција главне улице Живојина Мишића