Секретар ООСПС Љубовија

Секретар - Видоје Јовановић.