Радничка улица

У Радничкој улици је урађена реконструкција водоводне секундарне мреже као и поправка постојеће коловозне конструкције, тј. асфалтирање БНС - ом16, у дужини око 150 метара.

 

Highslide JS
Радничка улица
 
Highslide JS
Радничка улица
 
Highslide JS
Радничка улица

 

Highslide JS
Радничка улица
 
Highslide JS
Радничка улица
 
Highslide JS
Радничка улица

 

Highslide JS
Радничка улица
 
Highslide JS
Радничка улица
 
Highslide JS
Радничка улица

 

Highslide JS
Радничка улица
 
Highslide JS
Радничка улица
 
Highslide JS
Радничка улица

 

Highslide JS
Радничка улица
 
Highslide JS
Радничка улица
 
Highslide JS
Радничка улица

 

Highslide JS
Радничка улица
 
Highslide JS
Радничка улица